Numinózum

Výrazy numinózní a numinozita pocházejí z latinského pojmu numinosum, který označuje dynamické působení nezávislé na vědomé vůli člověka takovému působení vystaveného. Numinózní působení je provázeno hlubokými emocemi. Typicky numinózní jsou zážitky bytostného Já.

Jak náboženské učení, tak consensus gentium prohlašují vždy a všude, že tuto podmínku je nutno přiřadit nějaké příčině mimo individuum. Numinózum je buď vlastností nějakého viditelného objektu, nebo je to vliv nějaké neviditelné přítomnosti, která způsobuje zvláštní změnu vědomí.