Obraz duše

(viz také anima, animus)

Obraz duše je specifický archetypický produkt nevědomí, který můžeme spatřit v projekci na osobu opačného pohlaví.

V případě idealistických žen bývá častým nositelem obrazu duše jejich zpustlý muž. Je tomu tak proto, že tyto ženy mívají často spasitelské fantazie. Do podobné situace se může dostat muž s prostitutkou, jestliže ji obklopuje halo duše volající o pomoc.

Jestliže se vědomí identifikuje s duší, pak se obraz duše pravděpodobně stane aspektem persony.

V tomto případě bude persona, jako nevědomá, projikována na osobu stejného pohlaví. To může být podkladem mnoha případů plně vyjádřené nebo latentní homosexuality a otcovských přenosů u muže nebo mateřských přenosů u ženy. V takových případech je adaptace na vnější realitu špatná a chybí i vztahovost, protože identifikace s duší vede k postoji orientovanému převážně na vnímání vnitřních procesů.

Mnoho mezilidských vztahů začíná a z počátku prospívá na bázi projekce obrazu duše. Protože jde ale o vztahy vzniklé na základě projekcí, jde vždy o vztahy symbiotické - a ty končívají špatně.

(Zkráceno)