Osobní nevědomí

Individuální vrstva nevědomí, odlišná od nevědomí kolektivního.

Osobní nevědomí ... obsahuje nejen vytěsněné obsahy, ale i veškerý materiál, který nedosahuje prahu vědomí ... Mimo vytěsněný materiál se v nevědomí nachází i všechno, co se psychickým stalo podprahově, včetně subliminálních smyslových vjemů.