Výbor z díla

svazek III.

Obsah:

OSOBNOST A PŘENOS

VZTAHY MEZI JÁ A NEVĚDOMÍM

I. Působením nevědomí na vědomí

Osobní a kolektivní nevědomí

Následné jevy asimilace nevědomí

Persona jako část kolektivní psýché

Pokusy o osvobození individuality z kolektivní psýché

II. Individuace

Funkce nevědomí

Anima a animus

Techniky rozlišení mezi já a postavami nevědomí

Mana-osobnost

PSYCHOLOGIE PŘENOSU

Obrazová série z Rosarium Philosophorum jako základ pro znázornění jevů přenosu