Aion 9/11

Příspěvky k symbolice bytostného Já

Obsah:

Úvodní poznámka švýcarských vydavatelů

Předmluva

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

Stín

Syzygie: anima a animus

Bytostné Já

Kristus jako symbol bytostného Já

Znamení Ryb

Nostradamovo proroctví

O historickém významu ryby

Ambivalence symbolu ryby

Ryba v alchymii

1. Medúza

2. Ryba

3. Katharský symbol ryby

Alchymický výklad ryby

Obecně o psychologii křesťansko-alchymické symboliky

Gnostické symboly bytostného Já

Struktura a dynamika bytostného Já

Závěr

Dodatek

Ediční poznámka

Bibliografie

Rejstřík jmenný

Rejstřík věcný