Paracelsica

Dvě studie o renesančním

mysliteli a lékaři

Obsah:

Předmluva

I.

II.

1.

Paracelsus jako lékař

Paracelsus jako duchovní zjev

Paracelsus jako duchovní zjev

A. Magie

B. Alchymie

C. Učení o arkánech

D. Prvotní člověk

2.

De vita longa: výklad tajného učení

A. Iliaster

B. Aquaster

C. Ares

D. Meluzína

E. Filius regius jako arkánová

substance (Michael Maier)

F. Zhotovení Jednoho čili centra

destilací

G. Jarní konjunkce

3.

Přirozené mysterium proměny

A. Světlo temnoty

B. Spojení dvou přirozeností člověka

C. Homo maximus a jeho kvaternita

D. Přístup k nevědomí

4.

Komentář ke Gerardu Dorneovi

A. Meluzína a individuační proces

B. Hieros gamos věčného člověka

C. Duch a příroda

D. Církevní svátost a alchymické opus

Ediční poznámka

Bibliografie

Rejstřík jmenný

Rejstřík věcný