C. G. Jung a Rudolf Steiner

Konfrontace a synopse

Gerhard Wehr

Obsah:

Předmluva k českému vydání

Poznámka k českému překladu

Předmluva

Předmluva k novému vydání

Uvedení do problematiky

Rudolf Steiner a C. G. Jung, bibliografické srovnání

K Jungově „psychologii nevědomých procesů“ a  Steinerovým „přednáškám o psychoanalýze“

Spirituální pozadí jako kontext

Dva obrazy člověka

Objasnění pojmu

Obraz člověka u Rudolfa Steinera

Obraz člověka u C. G. Junga

„Druhé já“ u R. Steinera a nevědomí

Přírodní věda jako východisko a příklad J. W. Goetha

Formy vědomí

Vícedimenzionalita vědomí

Vyšší stavy vědomí

Dějiny vědomí lidstva

Duše a duch

Duchovně-historická východiska

Duše jako antropologický základ ducha

Na cestě k prožitku ducha

Nutnost vlastní zkušenosti

Aspekty ducha

Cesta iniciace a proces individuace

Mimo sféru pudů

Dva způsoby sebeuskutečnění

Starý a nový iniciační princip

Anthroposofická meditace

Jungova „aktivní imaginace“

Já a bytostné Já

Animus a anima

Protikladnost a jednota Západu a Východu

Vztah Rudolfa Steinera k východnímu duchovnímu životu

Vztah C.G. Junga k východnímu duchovnímu životu

Podezření z gnóze

Rudolf Steiner

C. G. Jung

Přece jen dva gnostikové?

Exkurzy

I. Duševní hygiena na základě duchovního školení

II. Zlo jako „stín“ a jako „dvojník“

III. Problém androgyna

IV. Duševní a duchovní bádání jako praeambulum fidei

V. Unus mundus a kosmický Kristus

Závěrečná poznámka

Poznámky a literární prameny

Slovník cizích slov

Jmenný rejstřík

O autorovi