Vzpomínky, sny, myšlenky

C. G. Junga

Zapsala a k vydání připravila

Aniela Jaffé

Obsah:

Úvod Aniely Jaffé

Prolog

Dětství

Školní léta

Léta studií

Psychiatrická činnost

Sigmund Freud

Střetnutí s nevědomím

Ke vzniku díla

Věž

Cesty

Severní Afrika

Indiáni Pueblové

Keňa a Uganda

Indie

Ravena a Řím

Vize

O životě po smrti

Pozdní myšlenky

Pohled zpět

DODATEK

Z Jungových dopisů manželce z cesty do USA

Z dopisů Freuda Jungovi (1909-1911)

Dopis manželce ze Súsu, Tunis (1920)

Z dopisu mladému učenci (1952)

Theodore Flournoy

Richard Wilhelm

Heinrich Zimmer

Doplněk k Červené knize (1959)

Septem Sermones ad Mortuos (1916)

Několik poznámek Aniely Jaffé o rodině C. G. Junga

Slovníček Jungových základních pojmů

EDIČNÍ POZNÁMKA PŘEKLADATELE