Slovník základních pojmů psychologie C. G. Junga

Vydal a komentářem doplnil

Daryl Sharp

Obsah:

Předmluva

Slovník základních pojmů psychologie

C. G. Junga

Bibliografie

Dílo sestává ze tří částí:

vhledu, vytrvalosti a činu.

Psychologie je třeba jen v první části; ve druhé a třetí části hraje hlavní roli morální síla.

Dopisy

Kdokoli chce být uveden do tohoto umění a do skryté moudrosti, musí se zbavit neřesti domýšlivosti, musí být zbožný a poctivý, pronikavého ducha, vůči lidem vstřícný, veselé tváře a radostné povahy a prokazovat jim čest, musí být pozorovatelem věčných tajemství, která se mu otevírají.

Tractatus Aureus