Carl Gustav Jung a gnóze

Sedm promluv k zemřelým

Stephan A. Hoeller

Obsah:

Poděkování

Prolog

I.

Gnóze C. G. Junga

Věda zrozená z mystérií

Promluvy k zemřelým

Kdo jsou gnostici?

Jung a gnosticismus

Jung a pansofická gnóze

Jung a nový gnosticismus

II.

Septem sermones ad mortuos

III.

Výklad Sedmi promluv

Úvod: Mudrc, město a zemřelí

První promluva: Prázdná plnost

Druhá promluva: Hélios, obraz Boha

Třetí promluva, 1. část: Abraxas - nebeský kokrháč

Třetí promluva, 2. část: Jungův neznámý Bůh

Čtvrtá promluva: Hořící keř a Strom života

Pátá promluva: Dvě společenství - Matka město a Otec pevnost

Šestá promluva: Had a holubice

Sedmá promluva: Na cestě domů mezi hvězdami

Epilog

Poznámky

Glosář nejdůležitějších gnostických pojmů

Bibliografie

Rejstřík