Průvodce po Sebraných spisech C. G. Junga

Robert H. Hopcke

Obsah:

Předmluva

Úvod

Část I.

Cesty a prostředky psýché

1. Archetypy a kolektivní nevědomí

2. Komplex

3. Libido

4. Sny a jejich výklad

5. Symbol

6. Aktivní imaginace

7. Psýché/duše

8. Duch

9. Erós a Logos/mužství a ženství

10. Psychologické typy

11. Psychoterapie

12. Přenos/protipřenos

13. Individuace

14. Náboženství

15. Synchronicita

Část II.

Archetypické postavy

16. Ego

17. Stín

18. Persona

19. Anima/animus

20. Self

21. Matka

22. Otec

23. Puer/božské dítě

24. Kora/panna

25. Hrdina

26. Moudrý stařec

27. Kejklíř

28. Coniunctio

Část III.

Témata zvláštního zájmu

29. Freud a psychoanalýza

30. Schizofrenie

31. Vývoj dítěte a psychologie

32. Láska a manželství

33. Okultní fenomény

34. UFO

35. Moderní umění a umělecká kritika

Část IV.

Esoterica

Úvod

36. Jung a alchymie

37. Psychologie a alchymie

38. Mysterium Coniunctionis

39. Alchymické studie

40. Aion

Poznámky překladatele

Bibliografie

I. Sebraná spisy C. G. Junga - anglicky (Collected Works of C. G. J., Routledge & Kegan Paul, London and Henley, 1977)

II. německy (Gesammelte Werke von C. G. J., Walter-Verlag, Olten, 1971)

III. česky - vlastní překlad z němčiny s přihlédnutím k anglické verzi.

IV. druhotné zdroje - doporučená literatura