Carl Gustav Jung

aneb zkušenost s božstvím

Jean-Jacques Antier

Obsah:

1. Muž z Küsnachtu

2. Syn zbloudilého pastora

Vesnický pastor Paul Jung

Matka Emilie, médium

Nesmělé introvertní dítě s estetickým citem

Zasvěcení do království snů

Přecitlivělé a samotářské dítě

Chudý žák na škole v Basileji

Nevhodná náboženská zkušenost

Bůh:"Cosi strašného, s čím jsem se setkal."

3. Rozháraný mladík

Zklamání při prvním přijímání

Portrét mladíka ne právě běžného

"Vím že jsem byl dvojí"

Velmi zvláštní pojetí Boha

Neúnavné hledání pravdy

Probuzení Goetheho

Lidský život je tragické drama

4. Žádný konformní student

Lékařská fakulta v Basileji

Nešťastná smrt otce

Potíže začínají

Vnitřní pokušení

Volba pro psychiatrii

Sestřenice Helen, médium

Gnostik, ezoterik, okultista

5. Psychiatrem v Burghölzli

Kde uslyšíme o doktoru Freudovi

Záhada v hloubi psychiky - nevědomí

Freud zakládá psychoanalýzu

Tajemný svět duševní choroby

Jung žákem Bleulera

Uzdravení hypnózou

Jung v pařížské Salpetriere

Slovními asociacemi proti neurózám

Objevit své základní mýty

6. Jung a ženy

Emma, ideální manželka

Drobná Ruska jménem Sabina

S úzkostí očekávala, zda bude pochopena

Jung, oběť protipřenosu

A Emma?

7. Setkání Junga s Freudem

Jung u Freuda ve Vídni - láska na první pohled

Freud a sexualita

Freud posedlý myšlenkou mít dědice

Potřeba duchovního syna

8. Sabina, milostná vášeň

"Nechte ptáčka vylétnout"

Jung obětí protipřenosu

"Hanebný skandál"

"Básník" nebo milenec?

Jung se vrací k Emmě

Kdo koho podvedl?

9. Freud - zpochybňovaný mistr

Jung opouští Burghölzli a usazuje se v Küsnachtu

Duševně nemocný se může uzdravit

Freud s výhradami předává žezlo

Jung opět odmítl pansexualitu

Nevysvětlené jevy

Otcovražda

Cesta do Spojených států

"Oni nevědí, že jim přivážíme zmar!"

10. Sabina (pokračování a konec) aneb pud smrti

Být milována Bohem

Za vášní je pud smrti

"Freud si mne oblíbil"

Pud života, pud smrti

Touha po otci, nebo po Bohu?

11. Rozchod s Freudem

Nová cesta mytologie

Freud a Jung - láska se špatným koncem

Freud a okultní vědy

Jung objevuje kolektivní nevědomí

Freud Junga nadále podporuje

Proměny a symboly libida

Freudův protitah: Totem a tabu

Otcovražda

Poslední přímé setkání - mdloby

Freudova neuróza

12. Velký obrat

Vize války

Zavalen temnými silami kolektivního nevědomí

Vnitřní mistr

Z hlubin se vynořila anima

Pevně sevřít své sny v náručí

Nenechat se unést

13. Anima se opět vynořila: Toni Wolffová

Emma Jungová se bouří

Hetéra se vrací a prosazuje se

14. Z hlubin propasti vytrysklo světlo

Skok do propasti

Sedm promluv k zemřelým

Východ z tunelu

Čelit skutečnosti

Vnitřní cesta

Mandala, symbol celosti

Transcendentní funkce, bytostné já a individuace

15. Bollingen, "mateřský příbytek"

Jung, ženy a anima

Bollingenská věž

Aktivní imaginace a "navrátilci"

Hodina analýzy u Junga

Činění a nečinění

16. Cesty

Ze severní Afriky na Saharu

Setkání s indiány Puebly

U černochů ve východní Africe

Primitivní svět v ohrožení

Plavba po Nilu, věčný Egypt

17. Psychologie a alchymie

Prostoupen skrytou mocí

I-ťing a princip synchronicity

Tajemství zlatého květu

Jung alchymistou

Integrace stínu

18. Orientální moudrost

(od schůzek v Eranu k cestě do Indie)

Seminář u Lago Maggiore - Eranos

Okouzlení Indií

Osvícení

Cesta do Indie

Nevyhnutelné utrpení

Jung, zakladatel hlubinné psychologie

19. Jung a Bůh

Věřit v boha je nutné a rozumné

Otázka smyslu

Archetyp - psychologický základ víry

Kdo je Bůh?

Bůh a stín

Člověk je stvořitel společně s Bohem

Bůh a problém zla

Věřil Jung v boha?

Bůh, nepoznatelno

Jung a Kristus

Víru uspořádává dogma a obřad

Jak léčit ztrátu víry?

Dát životu smysl

Hlavní je žít

20. Druhá světová válka, noc

Jung zvěstuje archaický výbuch germánských národů

Jed antisemitismu otravuje Evropu

Jung v pasti vlastní asociace

Měl se smířit a přijmout "hodinu führera"?

Vypuknutí války

Švýcarsko je ušetřeno světové bouře

Kontemplace na vrcholu sopky

Jak se oddat bohu a přitom nezemřít?

21. Zážitek smrti, inspirace a návrat

Ze Země přišel posel

Mezi beznadějí a extází

Jiskrná celost

22. Cesta k celosti otevřena

Přiblížení k numinozitě

Všichni jsou vinni

Ovlivnění katolickým teologem, otcem Whitem

Neřešitelný problém zla

Zkouška vlastní celosti

Založení Jungova institutu

Sedmdesáté páté narozeniny

23. Útočiště ve věži a posvátný kámen v Bollingenu

Plodný duch v unaveném těle

Věž útočištěm

Moderní mýtus UFO

Smrt Emmy Jungové

24. Velký přechod

Vzpomínky, sny, myšlenky

Jungův zájem o světové dění

Osmdesáté páté narozeniny

Poslední kniha

Smrt, život

Jednota protikladů

"Světlo!"

Zvláštní jevy

Nepostižitelný muž

Je Jung duchovním mistrem?

Poznámky

DODATKY

Dílo

Chronologie

Slovník

Ediční poznámka

BIBLIOGRAFIE

Česká bibliografie

Knihy, ke kterým Jung napsal předmluvu či komentář:

Knihy o Jungovi:

Rejstřík