Věda o mytologii

KÁRL KERÉNYI, CARL GUSTAV JUNG

Obsah:

PROLEGOMENA - K. Kerényi

PRVOTNÍ DÍTĚ V PRVOTNÍCH DOBÁCH

- K. Kerényi

1. Dětští bohové

2. Osiřelé dítě

3. Bůh Vogulů

4. Kullervo

5. Nárájana

6. Apollón

7. Hermés

8. Zeus

9. Dionýsos

PSYCHOLOGIE ARCHETYPU DÍTĚTE

- C. G. Jung

I. Úvod

II. Psychologie archetypu dítěte

1. Archetyp jako spojení s minulostí

2. Funkce archetypu

3. Archetyp a budoucnost

4. Jednota a pluralita motivu dítěte

5. Dětský bůh a dětský hrdina

III. Zvláštní fenomenologie archetypu

dítěte

1. Opuštěnost dítěte

2. Nepřemožitelnost dítěte

3. Hermafrodismus dítěte

4. Dítě jako počátek a konec

IV. Závěr

KORÉ – K. Kerényi

1. Anadyomené

2. Paradox mytologické ideje

3. Panenské bohyně

4. Hekaté

5. Démétér

6. Persefoné

7. Indonéské postavy Kory

8. Koré v Eleusíně

9. Eleusínský paradox

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY KORY

– C. G. Jung

1. Případ X

2. Případ Y

3. Případ Z

EPILOGOMENA – K. Kerényi

Elusínský zázrak

POZNÁMKY

BIBLIOGRAFIE

REJSTŘÍK

EDIČNÍ POZNÁMKA