Nebezpečná metoda

Příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové

John Kerr

Obsah:

Poděkování

Úvod

část první

PŘÍPAD HYSTERIE

kapitola I

Otcova ruka

Nemocniční léčba

Gymnaziální výchova

Sex a trauma

kapitola II

Psychiatrický klášter

Basilejský aristokrat

Komplex židovské dívky

„Sabina S.“

kapitola III

Jungův zkušební případ

Freudova psychoanalytická metoda

Analýza Spielreinové

Pracovní terapie

„Catterina H.“

kapitola IV

Organická lhavost žen

Herr Professor Freud

Pohlaví a charakter

Oficiální psychiatr

Rozšířený a mylný dojem

Nová doktrína nervových chorob

Ženský komplex

Šperkovnice

Propuknutí aféry Weininger

část druhá

NOVÁ DOKTRÍNA NERVOVÉHO ZDRAVÍ

kapitola V

Vzestup curyšské školy

Otázky metody

Sen

Kontakt

Dva svářící se světy

Anální erotika

Komplex hvězdy

Emisar

kapitola VI

Jung a Freud

Jungova návštěva

Billinského zpráva

Sváření komplexů

Rozlet myšlenek

Žid v Německu

kapitola VII

Věda o pohádkách

Siegfriedův komplex

Sexuální základ terapeutického vztahu

Transformační deník

Náboženské poblouznění

Podoby paranoie

Časově omezená analýza

Kongres freudovské psychologie

Otto Gross v Burghölzli

Význam otce

Ďábel našeptával

kapitola VIII

Sexuální a psychologický výzkum

Dopisy přítelkyni

Freud a Burghölzli

Zrození „Siegfrieda“

Konec celé záležitosti

Strašení

Vážený pane profesore Freude

Poezie

Analýza snů

Těla z rašelinišť

část třetí

HNUTÍ

kapitola IX

Amerika a jaderný komplex

První oficiální uznání

Příručka psychoanalýzy

Jaderný komplex

Řešitel hádanek

Návrat hrdiny

Vyprávění o Leonardu da Vinci

Dozvuky americké cesty

kapitola X

Dům s dvěma lebkami

Teoretický sen

Jungova odysea

Sexualita ničí sebe samu

kapitola XI

Mezinárodní psychoanalytická asociace

Nová epocha

kapitola XII

Duchovní tendence v psychoanalýze

Ohnutý deštník

Svět našich předků

Svět našich předků - sen

„Siegrfried“ žije

Mytologické představy

Oběť

Člověk pro budoucnost

kapitola XIII

Umírající a oživený bůh

Sex a smrt

„Siegfried“ umírá

Mytologie všedního dne

Jungovi reverie

Destruktivní matka

„Siegfried“ žije

Princip reality

Nové cesty psychologie

Klan se schází

část čtvrtá

DŮVĚRNÉ ZÁLEŽITOSTI

kapitola XIV

O proměně

Psychická energie

Nováček

Dopisy příteli

Sexualita a smrt

O proměně

Zhroucení curyšské školy

Čistě z vědeckých důvodů

Váš dopisní papír na mě udělal dojem

Velká je Artemis Efeská

Identita, teorie a politika

Švýcarský styl a umění

kapitola XV

Smrt přátelství

Její povinnost

Příběh dvou rukopisů

Bázeň před incestem

Ježíš a Nikodém

Její vlastní komplexy

Gesto z Kreuzlingenu

„Vy, pane...“

kapitola XVI

Ostatek je mlčení

Jung v Americe

Potíže se Stekelem

„Ostatek je mlčení“

část pátá

DOZVUKY

kapitola XVII

Dějiny psychoanalytického hnutí

Mrtvoly

Závažná a důležitá práce

Mezi dvěma židlemi

„Takzvaní přátelé“

Psychologické typy

„Siegfredova“ smrt

Konec

K dějinám psychoanalytického hnutí

kapitola XVIII

Hledání velkého osudu

Umělkyně

Budapešťský kongres

„S. miluje J.“

Spielreinová v Ženevě

Ze Ženevy do Moskvy

Pud smrti

Anima

Doslov

Poznámky

Několik slov k překladu