Jung

Vybrané spisy C. G. Junga

Verena Kast, Ingrid Riedel (eds.)

Obsah:

Předmluva

Analytická psychologie

Úvodní poznámka k původnímu vydání

Úvod

Přednáška první

Přednáška druhá

Přednáška třetí

Přednáška čtvrtá

Přednáška pátá

Životní obrat

Duše a smrt

Duch a život

O vztahu psychoterapie k duchovní péči

Zásadní aspekty praktické psychoterapie

Cíle psychoterapie

Ediční poznámka