Carl Gustav Jung a ztracená evangelia

Záhada svitků od Mrtvého moře

 a z Nag Hammádí

Stephan A. Hoeller

Obsah:

Předmluva

Úvod

Prolog: Jak byl Západ zatracen

Útlum a obnovení zájmu o psychologickou spiritualitu

ČÁST I - JINÁ TRADICE

1/ Příběh dvou herezí: Nag Hammádí a

Kumrán

2/ Zbožní buřiči: Lid svitků

3/ Esénský mesiáš a Kristus gnostiků:

Od prototypu k archetypu

4/ Ženská moudrost a příchod Vědoucího

5/ Odyssea gnóze

ČÁST II - JINÁ REALITA

6/ Bloudící moudrost: Mýtus o Sofii

Úvod: Gnóze, metafora a mýtus

Mýtus o Sofii

Interpretace mýtu

7/ Tančící spasitel: Mýtus o gnostickém

Kristu

Úvodem: Alternativní obraz spasitele

Mýtus o spasiteli

Interpretace mýtu

8/ Vládcové světa: Mýtus o tyranských

andělech

Stvořitelská božstva, nebo odbojní bohové?

Mýtus o tyranských andělech

Interpretace mýtu

9/ Poutník z nebes: Mýtus Písně o perle

Úvodem: Píseň o putování duše

Mýtus Písně o perle

Interpretace mýtu

10/ Mýtus pokračuje:

Některé moderní gnostické mýty

Jungův gnostický mýtus: Odpověď na Joba

Osobní mýtus: Příběh o rozjíveném princi

ČÁST III - JINÁ EVANGELIA

11/ Tajné Ježíšovy výroky: Tomášovo

evangelium

Výroky o postavení člověka

Výroky o chování

O Spasiteli

O sebepoznání

12/ Nástroje transformace: Filipovo

evangelium

13/ Spása a extáze:

Evangelia pravdy a Egypťanů

Epilog: Od Hirošimy k tajným evangeliím

Alternativní budoucnost historie lidstva

Poznámky

Abecední rejstřík