Život mezi Jungem a Freudem

Sabine Richebächer

Obsah:

Úvod

I DĚTSTVÍ V RUSKU

1 Nikolaj Noškovič Spielrein -

Z rolnického synka velkoobchodníkem

2 Eva Lublinská -

Průkopnice ženského vzdělávání v Rusku

3 Velká bohyně, alchymistka, záchvaty strachu -

Dětství v jižním Rusku

4 Na Kateřinském gymnáziu v Rostově

II PRVNÍ POBYT VE ŠVÝCARSKU 1904 - 1911

5 Nervózní doba

6 Země zaslíbená

7 Burghölzli

8 „Kdo je ďáblem ty a ty, ten z plamínku že bázeň cítí“

9 První přítelkyně

10 „Kozácké klisny“ - Ruské studentky v Curychu

11 „Její charakter má v sobě cosi jednoznačně bezohledného ...“

12 „Kdo koupí Mílka?"

13 „doktorka spielreinová curych = sláva medikům“

III MNICHOV-VÍDEŇ-ROSTOV-BERLÍN 1912 - 1914

14 „Destrukce jako příčina vzniku“

15 Ve Vídni u Sigmunda Freuda

16 „Provdána za dr. Paula Scheftela. Pokračování příště“

17 Berlínská léta 1912-1914

IV DRUHÝ POBYT VE ŠVÝCARSKU 1914 - 1923

18 Lausanne - „Les Vents“

19 Psychoanalytičkou v Ženevě

20 Východ nebo západ?

V LABORATOŘ SOVĚTSKÝ SVAZ 1923 - 1942

21 „Mašinizacia“ - Sen o novém člověku

22 Noc nad Ruskem

23 „Smrt je z Německa mistr“

Epilog

PŘÍLOHA

Ediční poznámka

Seznam zkratek

Poznámky

Životní data Sabiny Spielreinové - Scheftelové (1885-1942)

Jmenný rejstřík

Obrazový materiál

Poděkování