Člověk a jeho symboly

Carl Gustav Jung

Obsah:

John Freeman

Úvod

  1. G. Jung

Sbližování s nevědomím

Důležitost snů

Minulost a budoucnost v nevědomí

Funkce snů

Analýza snů

Problém typů

Archetypy ve snové symbolice

Duše člověka

Úloha symbolů

Jak uzdravit rozštěpení

Joseph L. Henderson

Prastaré mýty a moderní člověk

Věčné symboly

Hrdinové a tvůrci hrdinů

Archetyp iniciace

Kráska a zvíře

Orfeus a syn člověka

Symboly transcendence

Marie-Louise von Franz

Proces individuace

Vzorce psychického růstu

První kontakt s nevědomím

Uvědomění stínu

Anima:vnitřní žena

Animus: vnitřní muž

Bytostné Já: symboly celosti

Vztah k bytostnému já

Sociální aspekt bytostného já

Aniela Jaffé

Symbolika ve vizuálním umění

Posvátné symboly - kámen a zvíře

Symbol kruhu

Moderní malba jako symbol

Tajné duše věcí

Únik z reality

Jednota protikladů

Jolande Jacobi

Symboly v individuální analýze

Začátek analýzy

Úvodní sen

Strach z nevědomí

Světec a prostitutka

Jak se analýza vyvíjela

Věštebný sen

Tváří v tvář itacionálnu

Závěrečný sen

Marie-Louise von Franz

Závěr

Věda o nevědomí

Poznámky

Jmenný rejstřík

Zdroje ilustrací