Příroda a duše

C. G. Jung, Wolfgang Pauli

Obsah:

C. G. Jung: Synchronicita jako princip

nepříčinných souvislostí

Wolfgang Pauli:

Věda a myšlení západu

Wolfgang Pauli: Vliv archetypických představ

na tvorbu přírodovědeckých teorií u Keplera

Příloha I

Příloha II

Příloha III