Kniha obrazů

Poklady z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu

Ruth Ammann, Verena Kast, Ingrid Riedel (eds.)

Obsah:

Předmluva

Verena Kast

V krajině imaginace

Sbírka C. G. Junga

Monika Jagfeld

Cesta za vnitřními obrazy - Katalog

Od nesmyslu k prvotnímu smyslu

Náznaky dada v obrazovém archivu

Nebezpečné tajemno - Katalog

Dospět k vlastnímu středu

O symbolice mandal

Verena Kast

"Proč ale vůbec mám pacienty k tomu, aby se vyjadřovali štětcem, tužkou či perem?" (C. G. Jung)

Ruth Ammann

Sexualita a tělo - Katalog

Čas apokalypsy

Série obrazů z II. světové války

Philip Ursprung

Lidství a nelidskost - Katalog

Závěr: Malování z nevědomí dnes

Ingrid Riedel

Autorky a autoři

Původ obrazů