Mysterium Coniunctionis II.

Carl Gustav Jung

Obsah:

IV.

Rex a Regina

1. Úvod

2. Zlato a duch

3. Královská proměna

4. Uzdravení krále

5. Králova temná strana

6. Král jako antrópos

7. Poměr symbolu krále k vědomí

8. Religiozní problematika obnovování krále

9. Regina

V.

Adam a Eva

1. Adam jako arkánová substance

2. Socha

3. Adam jako první adept

4. Adamova vnitřní protikladnost

5. "Starý Adam"

6. Adam jako celost

7. Proměna

8. Okrouhlost, hlava a mozek

VI.

Konjunkce

1. Alchymický pohled na sjednocení protikladů

2. Stupně konjunkce

3. Jak vytvořit kvintesenci

4. Smysl alchymického postupu

5. Psychologický výklad postupu

6. Sebepoznání

7. Monocolus

8. Obsah a smysl prvních dvou stupňů konjunkce

9. Třetí stupeň konjunkce: unus mundus

10. Bytostné Já a gnozeologické omezení

Doslov

Bibliografie

Jmenný a věcný rejstřík

Rejstřík autorů