Persona

Persona je systém vztahů mezi individuálním vědomím a společností. Maska, která na ostatní dělá dojem a současně skrývá skutečnou povahu individua.

Persona je ... funkční komplex, jehož existence usnadňuje adaptaci nebo udržení osobního souladu.

Persona je to, čím někdo vlastně není, ale o čem se on i ostatní domnívají, že tím je.

Slovo persona původně znamenalo hereckou masku, podle níž bylo možno poznat, jakou roli herec hraje. Persona z psychologického hlediska představuje vlastně jakýsi ochranný štít, který nám usnadňuje styk s ostatními lidmi. Fungování civilizované společnosti je založeno na interakcích mezi lidmi, v nichž prostředkují persony.

Existují lidé, kteří nemají personu rozvinutou ... ti tápou od jednoho společenského zevlounství k druhému, zcela bezelstní a nevinní, oduševněle znudění nebo dojemné děti nebo - jde-li o ženy - kvůli své netaktnosti obávaná kassandrovská strašidla, ženy věčně nepochopené, které nevědí co činí, a proto stále předpokládají odpuštění; ti, jež světa nevidí, nýbrž o něm pouze sní. To jsou případy, na nichž lze vidět, jak působí zanedbávaná persona.

(Zkráceno)