Prima materia

Původně alchymický pojem. Prvotní látka, výchozí substance proměny. V analytická psychologii označení jednak instinktivních základů života, jednak surového materiálu snů, emocí a konfliktů, tedy materiálu, který je dále zpracováván v analytickém procesu.