Psýché

Totalita všech psychologických procesů, vědomých i nevědomých.

Psýché zdaleka není jednotou, naopak, je to kolotající směs odporujících si impulzů, zábran a afektů a její konfliktní stav je pro mnoho lidí nesnesitelný do té míry, že si dokonce přejí teologií vychvalované vykoupení.

Způsob, jímž se psýché projevuje, je výsledkem komplikované souhry mnoha faktorů, jako například věku individua, jeho pohlaví, vrozených dispozic, psychologického typu a jím ovlivněných postojů, ale i stupně vědomé kontroly instinktů.

Psychické procesy se proto chovají jako škála, podél které klouže vědomí. Hned se nachází v blízkosti pudových procesů a dostává se pak pod jejich vliv; hned se blíží druhému konci, kde převažuje duch, a asimiluje dokonce jemu protichůdné pudové procesy.

Vzrušující komplexnost duševních fenoménů vedla Junga k přesvědčení, že jakákoli snaha formulovat vyčerpávající teorii fungování psýché je předem odsouzena k nezdaru.

(Zkráceno)