Raport

Psychický stav. Pocit shody mezi jednotlivcem a osobou či osobami v jeho okolí.

Často se stává že přes absolutní rozdílnost stanovisek se jakýsi raport vytváří, a to následujícím způsobem: Jeden se samozřejmou a bezděčnou projekcí předpokládá, že ten druhý má v podstatných věcech tentýž názor. Druhý však intuitivně tuší nebo vnímá objektivní pospolitost, o níž ale ten první nemá vědomé tušení a jejíž existenci by také okamžitě popíral, tak jako druhý by nikdy nepřišel na myšlenku, že jeho vztah by snad měl spočívat na nějakém společném názoru. Takový raport je nejčastější; spočívá na projekci, která se později stane zdrojem nedorozumění.