Reflexe

Duševní aktivita zaměřující se na dílčí obsahy vědomí. Kulturní instinkt působící v pozadí náboženství a hledání smyslu.

Reflexe je výhradou lidské svobody proti nutnosti přírodní zákonitosti. Jak naznačuje slovo reflexio, totiž ohyb zpět, jde u reflexe o duchovní akt v opačném smyslu, než je u přírodního průběhu. Jde totiž o zastavení, o sebeuvědomění, o utvoření obrazu, o zaujetí vnitřního postoje a o vypořádání se s tím, co nazíráme. Reflexi bychom tedy měli chápat jak akt uvědomování.

Jung se domníval, že bohatství a esenciální charakter lidské psýché je určován reflexí.

Reflexe je kulturní instinkt par excellence a jeho síla se projevuje v síle kultury udržet si své místo po boku nezkrotné přírody.