Slovní asociační experiment

Slovní asociační experiment je Jungem vypracovaný test sloužící k odhalení autonomních nevědomých komplexů.

Naše vědomé záměry a činy jsou často rušeny nevědomými procesy, jejichž existence nám trvale připravuje nějaká překvapení. Dopouštíme se přeřeknutí, přepsání, nevědomě vyzradíme i své nejvnitřnější tajemství, o jehož existenci jsme do té doby nevěděli dokonce ani my sami ... Tyto fenomény ... lze demonstrovat experimentálně pomocí asociačních testů; tyto testy nám velmi pomáhají v odhalení věcí, o nichž lidé nechtějí nebo nemohu hovořit.

Výsledem experimentu je mapa osobních komplexů sloužící jak k prohloubení sebepoznání, tak k identifikaci určitých rozvratných faktorů, které obvykle narušují vztahy.

Co se děje v asociačním experimentu, přihodí se také v každém rozhovoru mezi dvěma lidmi ... Rozhovor ztrácí svůj objektivní charakter a svůj vlastní smysl, poněvadž konstelací komplexů je mařen úmysl odpovídajícího a podle okolností jsou mu dokonce do úst vloženy jiné odpovědi, na než si později už nemůže vzpomenout.

(Zkráceno)

... dále viz. Asociační experiment