Temenos

Temenos je posvátný chráněný prostor. Psychologicky chráněný prostor v rámci analytického vztahu.

Jung nalézal vyjádření potřeby chráněného místa v kresbách nebo snových obrazech kvaternární povahy, jako jsou například mandaly.

Symbol mandaly má přesně tento význam posvátného místa, onoho temenos k ochraně středu. A je to symbol, jež je jedním z nejdůležitějších motivů při objektivizaci nevědomých obrazů. Je to prostředek k ochraně centra osobnosti před tím, aby bylo vytaženo ven a ovlivňováno z vnějšku.