Typ

Typ je charakteristický obecný postoj nebo funkce.

Funkční typy, které můžeme nazvat typem myslivým, citovým, vnímavým a intuitivním, mohou být rozděleny do dvou skupin podle kvality základní funkce, tj. rozlišujeme typy racionální a iracionální. Myslivý a citový typ patří do skupiny typů racionálních, vnímavý a intuitivní typ do skupiny typů iracionálních. Další rozdělení do dvou tříd je umožněno převažujícím trendem v pohybu libida, a to na extroverzi a introverzi.

Změna typu, způsobena rodičovskými nebo jinými vlivy z okolního světa v časném dětství, může podle Junga vést v pozdějším životě až k neuróze.

Tam, kde dojde k takovému porušení typu podmíněnému vnějšími vlivy, se jedinec stává později většinou neurotickým a lze ho vyléčit jen tím, že se vytvoří zaměření, které mu přirozeně odpovídá.