Typologie

Typologie je systém rozdělující individuální postoje a vzorce chování do jednotlivých kategorií; takové dělení představuje velkou pomoc při vysvětlování rozdílů mezi jednotlivými lidmi.

Jungův typologický model vznikl na základě rozsáhlého výzkumu lidských typů v literatuře, mytologii, estetice, filosofii a psychopatologii. Jungův model bere v potaz pohyb energie a způsob, jímž se individua vztahují k vnějšímu světu.

Je to především velká pomoc pro výzkumného pracovníka, který potřebuje určitý systém, má-li nějak únosně zredukovat chaotický nadbytek individuálních zkušeností ... Typologie nám rovněž pomáhá pochopit širokou škálu nejrůznějších variací, které se mezi jednotlivci vyskytují tím, že poskytuje záchytné body ... Neméně důležitý je přínos pro posuzování osobnosti praktickým psychologem, který se může, pokud je vyzbrojen exaktním poznáním svých diferencovaných a inferiorních funkcí, uchránit řady hrubých chyb při práci se svými pacienty.

Jung rozlišuje osm typologických skupin: dva osobnostní postoje, zaměření (introverzi a extroverzi) a čtyři psychologické funkce (myšlení, cítění, vnímání a intuici), z nichž každá může pracovat introvertním nebo extrovertním způsobem.

(Zkráceno)

... dále viz. Funkční typy