Vědomí

(viz. také protiklady)

Úhrn funkcí a aktivit, které udržují duševní obsahy ve vztahu k já. Vědomí není totožné z psýché; psýché je pojem širší, zahrnující jak vědomí, tak nevědomí. Centrem vědomí je jáský komplex, já.

Není uvědomění bez rozlišování protikladů.

Existují dvě rozdílné cesty, jimiž se může zvětšovat rozsah vědomí. V prvním případě k rozšíření vědomí dochází v okamžiku vysokého emočního napětí, jako ve scéně z Parsifala, kde si hrdina v okamžiku největšího pokušení náhle uvědomí význam Amfortova zranění. Ve druhém případě k rozšíření vědomí dochází v kontemplativním stavu, kdy myšlenky vědomím procházejí podobně jako snové obrazy. Náhle dojde k záblesku asociací mezi dvěma dosud zjevně nespojenými a do té doby od sebe zcela izolovanými myšlenkami. V tom okamžiku dojde ke zmírnění latentního napětí. O takovém okamžiku často mluvíme jako o zjevení. V obou případech jde o vybití, uvolnění energetického napětí, které plodí uvědomění.

Podle Jungova názoru je individuální vědomí nadřazenou strukturou psýché, založenou na nevědomí a vyrůstající z něho.

Vědomí se samo nevytváří - tryská jako pramen vzhůru z neznámých hloubek. V dětství se vědomí probouzí postupně; během života se pak každé ráno znovu vynořuje z hlubin spánku a nevědomého stavu. Je jako dítě, které se každý den rodí z pralůna nevědomí ... Nevědomí není jen ovlivňováno, ale soustavně z něho vyráží bezpočet spontánních obrazů a náhlých myšlenkových záblesků.