Vytěsnění

Vytěsnění, na rozdíl od potlačení, je nevědomá eliminace psychických obsahů neslučitelných s postojem vědomí.

Některé tendence a obsahy byly z vědomého života vyloučeny kvůli řadě skutečných i zdánlivých důvodů. Některé jsou potlačeny a jiné vytěsněny. Potlačeny jsou zpravidla ty tendence, které v psychické struktuře člověka představují úhrn antisociálních prvků - nazývám je statistický zločinec, který je v každém člověku. Tyto tendence jsou vědomě a záměrně eliminovány. Ale tendence, které byly jenom vytěsněny, mají obvykle pochybný charakter. Nejsou bezpodmínečně antisociální, ale nejsou zrovna konvenčně a společensky vhodné ... Při vytěsnění se člověk chová tak, že ponechává věcem napůl vědomě a nerozhodně volný průběh ... Freud objevil, že vytěsnění je jedním z hlavních mechanismů při vzniku neurózy. Potlačení odpovídá vědomému morálnímu rozhodnutí, zatímco vytěsnění představuje poněkud amorální sklon zbavovat se nepříjemných rozhodnutí. Potlačení může způsobit zármutek, konflikt a utrpení, ale nikdy nevyvolává neurózu. Neuróza je vždy náhražkou za oprávněné utrpení.

Vytěsnění je proces, který nastupuje v raném dětství pod morálním vlivem okolí a trvá po celý život.

(Zkráceno)