Znepřátelení bratři

Obraz znepřátelených bratří je archetypickým motivem spojeným s protiklady konstelovanými v konfliktní situaci.

Příkladem motivu znepřátelených bratří v mytologii je například boj mezi Gilgamešem a Enkiduem v Eposu o Gilgamešovi nebo biblický příběh o Kainovi a Ábelovi. Z psychologického hlediska jde o těžký boj mezi já a stínem.