4. MATERIA PRIMA

D.  KRÁL A KRÁLOVSKÝ SYN

Jako v hylé leží skryto ohnivé jádro, tak v temné vodní hlubině moře leží královský syn, jakoby bez duše, nicméně ale žije a volá z hlubiny: Kdo mě vysvobodí z vod a převede do suchého stavu, toho obšťastním ustavičnými (perpetuis) bohatstvími.

Vztah k mořskému králi (rex marinus) z díla Visio Arislei je průhledný. Arisleus vypravuje o svém dobrodružství u mořského krále, v jehož říši se ničemu nedaří a nic se nemnoží. Nejsou tam totiž žádní filosofové. Mísí se pouze stejnorodé; následkem toho nedochází k žádnému plození. Král tedy musí na filosofovu radu spojit své dvě děti, Gabrica s Beyou, jež donosil ve svém mozku.

Pokud je král exanimis, to znamená odduševnělý, nebo je jeho země neplodná, má to znamenat, že skrytý stav je stavem latence a potenciality. Temnota a mořská hlubina nemají znamenat nic jiného než nevědomý stav nějakého obsahu, který je neviditelně projikován. Pokud takový obsah patří k celosti osobnosti a projekcí je ze souvislosti jen zdánlivě uvolněn, mezi vědomým a projikovaným obsahem stále trvá přitažlivost. Ta se většinou ukazuje ve formě fascinace. Alchymická alegorie vyjadřuje tuto skutečnost královým voláním o pomoc z hlubin odštěpeného a nevědomého stavu. Vědomí by mělo tomuto volání vyhovět; králi by se měla prokázat služba, operari regi, neboť by to nebyla jen moudrost, nýbrž i spása. To však znamená nutnost sestupu do temného světa nevědomí, rituálního obřadu jakéhosi katabasis eis antron (sestupu do jeskyně),dobrodružství plavby po nočním moři, jehož cíl a konec představuje obnovení života, vzkříšení a překonání smrti. Arisleus a jeho společníci se opováží toho podniku, jenž nejprve končí katastrofou, totiž smrtí Gabrica. Tato smrt je trestem za incestní, coniunctio oppositorum (sjednocení protikladů). Pár tvořený bratrem a sestrou je alegorický pro ideu protikladů vůbec. Ty bývají různě obměňovány jako suchý - vlhký, horký - studený, mužský - ženský, slunce - měsíc, zlato - stříbro, Merkur - síra, kulatý - čtyřhranný, voda- oheň, vzdušný - těžký, tělesný - duchovní atd. Královský syn (regius filius) je omlazenou formou královského otce. Ke smrti syna dochází v jedné verzi Vize Arisleovy tak, že při koitu v Beyině těle úplně mizí. V jiném znázornění jej pohltí otec nebo se slunce utopí v Merkuriovi nebo je polkne lev. Gabricus je mužský, duchovní princip světla a Logu, který se jako gnostický nús pohříží do objetí fysis. Úmrtí je tedy vykonaným sestupem ducha do hmoty. To hříšné z tohoto dění alchymisté sice často znázornili, ale zdá se, že nikdy úplně nepochopili (?); proto ten pohoršlivý incest sám o sobě racionalizují nebo zlehčují.

Král jako  „prima materia pohlcující syna.

Pokračovat - Hrdinský mýtus