Psychologické typy

Carl Gustav Jung

Obsah:

Předmluva k sedmému vydání

Předmluva k osmému vydání

Předmluva vydavatelů

Předmluva

Úvod

I.

Problematika typů v antických a středověkých duchovních dějinách

1. K psychologii v antice

Tertuliánus a Órigénes

2. Teologické rozepře staré cirkve

3. Problém transsubstanciace

4. Nominalismus a realismus

a) Problém universálií v antice

b) Problém universálií ve scholastice

c) Abélardův pokus o sjednocení

5.Spor o eucharistii mei Lutherem a Zwinglim

 

II.

O Schillerových myšlenkách k problému typů

1. Listy o etické výchově člověka

a) O hodnotě a méněcenné funkci

b) O základních pudech

2. Pojednání o naivním a sentimentálním básnictví

a) Naivní zaměření

b) Sentimentální zaměření

c) idealista a realista

 

III.

Appolónství a dionýství

 

IV.

Problematika typů ve vědě o člověku

1. Obecně o Jordánových typech

2. Detailní podání a kritika Jordanových typů

a) Introvertní žena

b) Extravertní žena

c) Extravertní muž

d) Introvertní muž

 

V.

Problematika typů v básnictví

1. Úvodem o Spittelerově typizaci

2. Porovnání Spittelerova Prométhea s Goethovým

3. Význam sjednocujícího symbolu

a) Bráhmanské pojetí problému protikladů

b) O bráhmanském pojetí sjednocujícího symbolu

c) Sjednocující symbol jako dinamická zákonitost

d) Sjednocující symbol v čínské filosofii

4. Relativita symbolu

a) Služba ženě a služba duši

b) Relativnost pojmu Boha u Mistra Eckharta

5. Povaha sjednocujícího symbolu u Spittelera

 

VI.

Problematika typů v psychopatologii

 

VII.

Problém typických zaměření v estetice

 

VIII.

Problém typů v moderní filosofii

1. Jamesovy typy

2. Charakteristické páry protikladů u jamesových typů

3. Ke kritice Jamesova pojetí

 

 

IX.

Problém typů v biografice

 

X.

Obecný popis typů

1. Úvod

2. Extrovertní typ

a) Obecné zaměření vědomí

b) Zaměření nevědomí

c) Zvláštnosti základních psychologických funkcí u extravertního zaměření

Myšlení

Extravertní myslivý typ

Cítění

Extravertní citový typ

Shrnutí racionálních typů

Percepce

Extravertní percepční typ

Intuice

Extravertní intuitivní typ

Shrnutí iracionálních typů

3. Introvertní typ

a) Obecné zaměření vědomí

b) Zaměření nevědomí

c) Zvláštnosti psychologických základních funkcí u introvertního zaměření

Myšlení

Introvertní myslivý typ

Cítění

Introvertní citový typ

Shrnutí racionálních typů

Percepce

Introvertní percepční typ

Intuice

Introvertní intuitivní typ

Shrnutí iracionálních typů

4. Hlavní funkce a pomocná funkce

 

Definice

Slovo závěrem

Příloha

k problematice psychologických typů

Psychologické typy

Psychologická typologie

Psychologická typologie

Literatura

Doslov

Literatura k doslovu

Rejstřík