Afekt

(viz také komplex a cítění)

Afekt je silná emoční reakce, provázená tělesnými příznaky a poruchami v myšlení. Afekt je vždy známkou toho, že došlo k aktivaci komplexu.

Afekty se zpravidla dostavují na místech nejmenšího přizpůsobení a vyjevují zároveň příčinu sníženého přizpůsobení, totiž určitou méněcennost a přítomnost určité nižší úrovně osobnosti. Na této hlubší úrovni s jejími téměř nebo vůbec nekontrolovanými emocemi se člověk chová více či méně jako primitiv, který je nejen objetí svých afektů, jež nemá vůli, ale navíc je mu vlastní pozoruhodná neschopnost morálního úsudku.