Komplex

(viz také slovní asociační experiment)

Komplex je emocionálně zabarvená skupina spolu souvisejících obrazů, seskupených kolem archetypického jádra.

Afektivně zdůrazněný komplex je obraz určité psychické situace, která žije emocionálně zdůrazněna a kromě toho se ukazuje jako inkompatibilní s habituálním stavem vědomí nebo vědomým postojem.

Královskou cestou do nevědomí nejsou ovšem sny, jak měl Freud za to, nýbrž komplexy, které způsobují sny a symptomy. Tato cesta má také méně královský ráz, neboť cesta, kterou ukazuje komplex, se spíše podobá hrbolaté, mnohokrát se klikatící stezce pro pěší...

Po formální stránce jsou komplexy představy se silným emočním nábojem, které se během věků nashromáždily kolem určitých archetypů, například archetypu matky a otce. Konstelovaný komplex pak žije svým vlastním nezávislým životem; je pro něj charakteristické, že je provázen výrazným afektem.

Dnes každý ví, co znamená, že někdo má komplexy. Méně je však známo, že komplexy někoho mají, ale teoreticky je to ještě důležitější.

(Zkráceno)

... dále viz. Teorie komplexu