Ambivalence

(viz také konflikt a protiklady)

Ambivalence, rozpornost, je duševní stav, v němž jsou každý postoj, cit nebo předpokládaná aktivita současně vyvažovány postoji, city nebo aktivitami protikladnými. Stav ambivalence je vyvoláván konfliktním způsobem nevědomých komplexů a působení méně diferenciovaných psychologických funkcí.