Archaismus

(viz také participation mystique)

Archaické jsou prvotní nebo původní psychické procesy. V antropologii se pod pojmem archaická psychologie rozumí psychologie primitivů.

Archaická psychologie je nejen psychologií primitivů, ale i psychologií moderního, civilizovaného člověka ... který, nehledě na svou výši vědomí, je v hlubších vrstvách své psýché ještě archaickým člověkem.

Jung označoval jako archaické takové psychické funkce -  myšlení cítění a fantazii, které nejsou vědomě diferencovány.

Archaismus primárně postihuje nevědomé fantazie, tj. produkty nevědomých fantazijních aktivit, které dosahují úrovně vědomí. Obraz má archaickou kvalitu, když vykazuje nepochybné odkazy na mytologii. Archaický je symbolismus nevědomých fantazií a rovněž s nimi spojené asociace. Vztahy identity z objektem nebo participation mystique jsou rovněž archaické vztahy. Konkrétní myšlení a cítění je archaické, a archaické je i nutkání a neschopnost sebekontroly (extatické stavy nebo stavy transu, posedlosti atd.). Splývání různých psychologických funkcí, například myšlení s cítěním, cítění s vnímáním, cítění s intuicí atd., je archaické; archaické je i splývání jedné části některé funkce s jejím protikladem.