Participation mystique

(viz také archaismus, identifikace, projekce)

Pojem převzatý z antropologie. Participation mystique je stav mystického spojení nebo identity subjektu s objektem.

Participation mystique spočívá ve skutečnosti v tom, že subjekt není schopen zcela odlišit sám sebe od objektu, ale zůstává s ním spojen vztahem, který je částečnou identitou ... Mezi civilizovanými lidmi se obvykle vyskytuje takový vztah pouze mezi osobami, zřídka mezi osobou a věcí. V prvním případě jde o přenosový vztah ... Ve druhém případě jde o podobný vztah věci, nebo dokonce o identifikaci s touto věcí nebo s představou o ní.

Identita je charakteristická pro primitivní mentalitu a je skutečným základem participation mystique, což je pozůstatek původní nerozlišenosti subjektu a objektu, prvotního nevědomého stavu. Rovněž duševní stav raného dětství a konečně i nevědomí dospělých civilizovaných osob vykazuje tyto rysy.