Emoce

(viz také afekt)

Emoce jsou samovolné reakce, které působí aktivovaný komplex.

Emoce je na jedné straně alchymický oheň, jehož teplo probouzí všechno k projevu a jeho žár omnes superfluitates comburit, spaluje všechny přebytečnosti - na druhé straně je emoce oním okamžikem, kdy kosa padne na kámen a vykřeše jiskru; emoce je totiž hlavní příčinou veškerého uvědomění. Bez emoce není proměna temnoty ve světlo a netečnosti v pohyb.