Fantazie

(viz také aktivní imaginace)

Imaginační aktivita vyjadřující proudění duševní energie.

Fantazie může být aktivní i pasivní. Aktivní fantazie, charakteristická pro tvůrčí mentalitu, je evokována intuitivním postojem směřujícím k percepci nevědomých obsahů. Pasivní fantazie je spontánní a autonomní manifestací nevědomých komplexů.

Fantazii je třeba chápat jednak z kauzálního, jednak z účelového hlediska. Kauzální interpretace v ní vidí následek předchozích událostí a pojímá ji jako fyziologický symptom. Interpretace z hlediska účelového ji považuje za symbol konečného cíle nebo nárys budoucího psychologického vývoje, vyjádřený takovými prostředky, které byly právě po ruce.

Důležitější než interpretace fantazií je však jejich prožitek.

Rozhodující důležitost má ovšem to, aby pacient fantazie naplno prožil, a pokud k totalitě zážitku patří intelektuální porozumění, aby je také pochopil ... Podstatný není v první řadě výklad a porozumění fantaziím, nýbrž mnohem více jejich prožitek.

Jungem vyvinutá metoda aktivní imaginace umožňuje asimilaci fantazijních obsahů.

Průběžné uvědomování si jinak nevědomých fantazií a aktivní účastí na fantazijním dění má,... ten důsledek ... nevědomé obsahy se dostávají do vědomí, odstraňuje dominující vliv nevědomí a dochází ke změně osobnosti.