Homosexualita

(viz také mateřský komplex)

Homosexualita je z hlediska analytické psychologie považována za projev identifikace s animou. Jung uznával možný neurotizující vliv homosexuality, ale nepovažoval ji za nemoc.

Při uznávané četnosti tohoto jevu je jeho pojetí jako patologické perverze velmi pochybné. Podle psychologického nálezu jde spíše o neúplné odloučení od hermafroditního archetypu, spojené s vyloženým odporem identifikovat se s rolí jednopohlavně zaměřené bytosti. Takovou dispozici nelze za všech okolností posuzovat jako negativní, pokud zachovává původní lidský typ, jež se u jednopohlavně zaměřené bytosti do jisté míry ztrácí.