Individuum

(viz také individualita)

Individuum je jedinečné a nepodobné nikomu jinému. Individuální je odlišné od toho, co je kolektivní.

Individuum je na jedné straně vymezeno principem jedinečnosti a odlišnosti, na druhé straně jsou jeho hranice určovány společností, do níž patří. Individuum je neoddělitelně svázáno se společenskou strukturou.

Individuální je přesně to, co nikdy nesplývá s kolektivním a není s nikým identické.

Čím je společenství větší a čím víc se konzervativními předsudky podporuje sumace kolektivních faktorů, které je vlastní každé velké společnosti, v neprospěch toho co je individuální, tím více se individuum morálně a duchovně ničí a tím se také ucpe jediný pramen mravního a duchovního pokroku společenství.

Individuální hledisko není podle Junga v antagonistickém vztahu ke kolektivním normám, pouze jeho orientace je jiná.

Individuální cesta nemůže být nikdy v protikladu ke kolektivním normám, protože skutečným protikladem jedné kolektivní normy může být jen jiná, opačná kolektivní norma. Individuální cesta však nemůže být nikdy normou.

(Zkráceno)