Inflace

(viz také mana-osobnost, negativní inflace)

Nadutost, nabubřelost vědomí. Inflace se projevuje přeceňováním vlastní důležitosti. Průvodním kompenzačním jevem inflace jsou pocity méněcennosti.

Naduté vědomí je vždy egocentrické a vědomé si jen své vlastní přítomnosti. Je neschopné učit se z minulosti, neschopné chápat současné dění a neschopné dělat správné závěry pro budoucnost. Je hypnotizováno samo sebou, a proto ani nedovolí se sebou hovořit. Je proto odkázáno na katastrofy, které ho v případě nutnosti usmrtí. Inflace paradoxně znamená, že vědomí se stane nevědomým. Tento případ nastává, když se vědomí přesytí obsahy nevědomí a ztratí schopnost rozlišovat, tuto nezbytnou podmínku veškerého uvědomění.

Nerozumějme pod tím ovšem stav vědomé domýšlivosti. O ten zdaleka vždy nejde. Člověk si tohoto stavu totiž vůbec nebývá vědom přímo, v nejlepším případě může jeho přítomnost odhalovat z nepřímých symptomů. K tomu patří také to, co o nás může soudit bližší okolí. Inflace totiž zvětšuje slepou skvrnu v oku.