Negativní inflace

(viz také inflace)

Negativní inflace je opakem inflace pozitivní a projevuje se jako nerealisticky nízké sebehodnocení, způsobené identifikací s negativními aspekty stínu.

Kdekoli se pocit méněcennosti vynoří, ukáže také, že tu existuje nejen požadavek asimilace nevědomé části, ale i možnost asimilace.