Kvaternita

(viz také temenos)

Symbol celosti; symetrický obraz, obvykle kruhový nebo čtvercový, rozčleněný na čtyři části.

Kvaternita je jedním z nejuniverzálnějších archetypů a osvědčuje se také jako jedno z nejužitečnějších strukturálních schémat pro orientační funkce vědomí. Je v pravdě nitkovým křížem v dalekohledu našeho rozumu. Tento čtyřmi koncovými body určený kříž se vyznačuje nemenší univerzalitou, a nadto má pro západního člověka ten nejvyšší možný morální a religiózní význam. Podobně je kruh jako symbol dokonalosti a dokonalého bytí všude rozšířeným výrazem pro nebe, slunce, boha a pro praobraz člověka a duše.

Od motivu kruhu a čtvernosti se odvozuje symbol geometricky utvářeného krystalu, a tím zázračného kamene. Od něho vede tvorba analogií k městu, hradu, chrámu, domu, pokoji a nádobě. Další variantou je kruh. Zatímco zázračný kámen zdůrazňuje obsažení já ve větším rozsahu bytostného Já, kruh ukazuje na rotaci, která se objevuje též v rituálním pohybu v kruhu. Psychologicky to má význam koncentrace a práce se středem.

(Zkráceno)