Logos

(viz také animus, erós)

Logos představuje princi logiky a strukturovanosti, tradičně spojovaný s duchem, otcem světa a obrazem Boha.

Není uvědomění bez rozlišování protikladů. To je otcovský princip logu, který se v nekonečném boji prvotního tepla a prvotní temnoty vysvobozuje z mateřského klína, tedy z neuvědomění.

Jung zpočátku intuitivně jednoduše přiřazoval maskulinní vědomí k logu a femininní vědomí k erótu.

Logem míním rozlišování, úsudek, vhled a erótem schopnost pro vztah ... Nacházíme řadu do očí bijících příkladů, že ke každému psychologickému tvrzení existuje tvrzení protikladné: muže neschopného jakéhokoli rozlišování, úsudku a vhledu, ženu vykazující téměř mužskou výkonnost ... Všude tam, kde nacházíme něco takového, jde o násilný vpád nevědomí a tomu odpovídající vyloučení vědomí, specifického pro příslušné pohlaví, o převahu stínu a kontrasexuality.

Mužské vědomí nejvýrazněji ovlivňuje lunární anima a ženské vědomí solární animus.

(Zkráceno)