Erós

(viz také anima, animus, logos, mateřský komplex)

V řecké mytologii je Erós personifikací lásky, kosmogonickou přírodní silou; v psychologii je erós vztahovou funkcí.

... vědomí ženy charakterizuje více spojující působení erótu nežli rozlišující a poznávající povaha logu. U mužů je erós ... zpravidla méně rozvinutý než logos. U ženy naproti tomu představuje erós výraz její pravé přirozenosti, zatímco její logos znamená nezřídka politováníhodný případ.

Erotika je problematická záležitost a problematickou zůstane ... Patří na jedné straně k prapůvodní zvířecí přirozenosti člověka, která se nezmění, dokud má člověk zvířecí tělo, na druhé straně je spřízněna s nejvyššími formami ducha. Vzkvétá však jen tehdy, když jsou duch a pud v náležitém souzvuku.

Kde vládne láska není touha po moci, a kde je moc na prvním místě, tam chybí láska. Jedno je stínem druhého.

Nevědomý erós se vždy projevuje jako moc.