Primitivní psýché

(viz také archaismus)

Jako primitivní je označována původní, nediferenciovaná lidská psýché.

Pojmu primitivní užívám ve smyslu prvotní a nemíním tím hodnotový soud. A když mluvím o pozůstatku primitivního stavu, pak tím nutně nemyslím, že tento stav dříve nebo později dospěje ke svému konci. Nedokázal bych uvést jediný důvod proti tomu, že to nebude trvat až do konce lidstva.